Trang chủ

Đi lễ xin quẻ cần biết quẻ xin khác quẻ mua

Đi lễ xin quẻ cần biết quẻ xin khác quẻ mua . Quẻ xin đc đặt trên mâm tại ban thờ , công đức thành tâm , sau đó nam tay trái nữ tay phải bốc quẻ thì mới linh ứng . Quẻ mà do người trần bán , dăm ba chục , đứng la liệt , dúi vào tay . Thấy quẻ k tốt bảo vứt rồi mua lại quẻ khác đi . Quẻ này rút thì cũng chỉ cho vui vậy ?Đi lễ xin quẻ cần biết quẻ xin khác quẻ mua . Quẻ xin đc đặt trên mâm tại ban thờ , công đức thành tâm , sau đó nam tay trái nữ tay phải bốc quẻ thì mới linh ứng . Quẻ mà do người trần bán , dăm ba chục , đứng la liệt , dúi vào tay . Thấy quẻ k tốt bảo vứt rồi mua lại quẻ khác đi . Quẻ này rút thì cũng chỉ cho vui vậy ?
2020-09-16
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *