Trang chủ

Tôi nói đồng bào nghe rõ chưa Hai năm trước dân Đồng Tâm còn nấu cơm nấu nước dâng tận miệng bọn CSCĐ

Tôi nói đồng bào nghe rõ chưa? Hai năm trước dân Đồng Tâm còn nấu cơm, nấu nước dâng tận miệng bọn CSCĐ. Năm nay rút kinh nghiệm chắc nấu phân cho bọn nó táp nhỉ?Tôi nói đồng bào nghe rõ chưa? Hai năm trước dân Đồng Tâm còn nấu cơm, nấu nước dâng tận miệng bọn CSCĐ. Năm nay rút kinh nghiệm chắc nấu phân cho bọn nó táp nhỉ?
2020-09-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *