Trang chủ

Khách nám đến bảo xưa da e đẹp lăms chị ơi giờ kinh lắm mà e toàn mua kem hơn triệu 1 bộ

Khách nám đến bảo - xưa da e đẹp lăms chị ơi , giờ kinh lắm mà e toàn mua kem hơn triệu 1 bộ ??
1 - hoàng cung
2 - one today :))
E ý mang qua so sánh bảo giống kem 80k quá c ạ ??
7 ngày trắng tinh 15 ngày sạch nám
Nghỉ có 7 ngày mà mặt nó như con ma c ạ ??
2020-06-03
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *