Bí quyết lập nghiệp

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ

??? VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ TRIỂN KHAI PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ
Nhằm triển khai có hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ, đảm bảo ý nghĩa của phong trào được lan toả tới rộng rãi tất cả các em thiếu nhi và cộng đồng xã hội, ngày 20/02/2017, Hội đồng Đội Trung ương đã ban hành công văn số 28-CV/HĐĐTW để nhắc nhở các cơ sở Đội triển khai nghiêm túc phong trào. Đề nghị Hội đồng Đội các cấp, phụ trách Đội trong cả nước nghiên cứu văn bản, triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo.
2021-09-15
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *